Medalami Prezydenta Bydgoszczy odznaczeni zostali państwo Brigid i Harry van de Moesdijk, holenderskie małżeństwo, które od lat wspiera bydgoskie placówki oświatowo-wychowawcze.

Państwo Brigid i Harry van de Moesdijk przyjechali do Bydgoszczy w sobotę, 15 grudnia. Towarzyszyli im m.in. córka Marleen oraz Frank Stroeken z Clubu Lions-Welschap w Eindhoven. Członkowie tego klubu od 18 lat wspierają bydgoskie Pogotowie Opiekuńcze i obecnie Bydgoski Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych oraz indywidualnie byłych wychowanków tej placówki. W sobotę, 15 grudnia, o godz. 14 na budynku BZPOW (ul. Toruńska 272) odsłonięto tablicę upamiętniająca darczyńców. Wcześniej w Ratuszu prezydent Konstanty Dombrowicz wręczył państwu Brigid i Harry van de Moesdijk Medale Prezydenta Bydgoszczy.

Brigid i Harry van de Moesdijk podczas pobytu w Bydgoszczy wręczyli dyrekcji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych czek na 50 tys. euro. Pieniądze zostały przeznaczone na budowę 2 boisk ze sztuczną nawierzchnią w placówkach przy ul. Traugutta i Stolarskiej oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej.

 

Materiały BZPO-W